Gubitnici kvalifikacije
Gubitnici runda 2
Gubitnici runda 1
Runda 1
Pobednici runda 1
Pobednici kvalifikacija
Quarter final
Polu finale
Final
Sun 15:14
  
 
33
Serbia
"Kocijasi" team
 
Serbia
"OldBrick" team
 
Pobednik u Quarter final  
Sun 15:26
  
 
34
Serbia
"Restoran Stari grad" team
 
Serbia
" Kumovi" team
 
Pobednik u Quarter final  
Sun 15:49
  
 
35
Serbia
" Subotica" team
 
Serbia
"Joker expres" team
 
Pobednik u Quarter final  
Sun 16:41
  
 
36
" AIR" team
 
Serbia
"Mlade snaznije snage" team
 
Pobednik u Quarter final  
Sun 14:04
  
 
25
Serbia
"Kocijasi" team
 
Serbia
" Na prvi pogled..." team
 
 
Sun 13:52
  
 
26
Serbia
" A je to" team
 
Serbia
"Restoran Stari grad" team
 
 
Sun 13:58
  
 
27
Serbia
" Subotica" team
 
Serbia
" Macijulis" team
 
 
Sun 15:07
  
 
28
Serbia
" DB025" team
 
" AIR" team
 
 
Sun 13:13
  
 
17
Serbia
" Kongo" team
 
Serbia
"Kocijasi" team
 
 
  
 
18
Ide dalje
 
Serbia
" Na prvi pogled..." team
 
 
Sun 12:49
  
 
19
Serbia
" A je to" team
 
Serbia
"Picoderci" team
 
 
Sun 12:26
  
 
20
Serbia
" Limpadoresi" team
 
Serbia
"Restoran Stari grad" team
 
 
Sun 12:54
  
 
21
Serbia
" Subotica" team
 
Bilijar SALOON Apatin team
 
 
Sun 12:46
  
 
22
Serbia
" Macijulis" team
 
Serbia
" No comment" team
 
 
Sun 13:24
  
 
23
" U poslednji cas" team
 
Serbia
" DB025" team
 
 
Sun 13:15
  
 
24
Serbia
"BZZ" Team
 
" AIR" team
 
 
Sun 10:21
  
 
17 1
Serbia
" Kongo" team
 
16
" AIR" team
 
 
  
 
9 2
Serbia
" DB025" team
 
24
Ide dalje
 
 
Sun 10:21
  
 
21 3
Serbia
" A je to" team
 
12
Serbia
" No comment" team
 
 
Sun 10:21
  
 
13 4
Serbia
" Becej" team
 
20
Serbia
" Limpadoresi" team
 
 
Sun 10:21
  
 
19 5
Serbia
"Mlade snaznije snage" team
 
14
Serbia
" Subotica" team
 
 
Sun 10:21
  
 
11 6
Serbia
" Macijulis" team
 
22
Serbia
"Picoderci" team
 
 
Sun 10:21
  
 
23 7
" U poslednji cas" team
 
10
Serbia
"Joker expres" team
 
 
Sun 10:22
  
 
15 8
Serbia
"BZZ" Team
 
18
Serbia
"Kocijasi" team
 
 
Sun 11:43
  
 
1 9
Serbia
The Braćas team
 
" AIR" team
 
Gubitnik u #24  
Sun 11:43
  
 
10
Serbia
" DB025" team
 
8
Serbia
" Kumovi" team
 
Gubitnik u #23  
Sun 11:46
  
 
5 11
Serbia
"OldBrick" team
 
Serbia
" No comment" team
 
Gubitnik u #22  
Sun 11:48
  
 
12
Serbia
" Becej" team
 
4
Bilijar SALOON Apatin team
 
Gubitnik u #21  
Sun 11:37
  
 
3 13
Serbia
"Restoran Stari grad" team
 
Serbia
"Mlade snaznije snage" team
 
Gubitnik u #20  
Sun 11:48
  
 
14
Serbia
"Picoderci" team
 
6
Serbia
"Zoro derani" team
 
Gubitnik u #19  
Sun 11:30
  
 
7 15
Serbia
" Na prvi pogled..." team
 
Serbia
"Joker expres" team
 
Gubitnik u #18  
Sun 12:22
  
 
16
Serbia
"Kocijasi" team
 
2
" Pola tone" team
 
Gubitnik u #17  
Sun 13:55
  
 
29
Serbia
The Braćas team
 
Serbia
" Kumovi" team
 
Gubitnik u #34  
Sun 14:01
  
 
30
Serbia
"OldBrick" team
 
Serbia
" Becej" team
 
Gubitnik u #33  
Sun 14:19
  
 
31
Serbia
"Mlade snaznije snage" team
 
Serbia
"Zoro derani" team
 
Gubitnik u #36  
Sun 14:35
  
 
32
Serbia
"Joker expres" team
 
" Pola tone" team
 
Gubitnik u #35  
Sun 17:43
  
 
37
Serbia
The Braćas team
 
Serbia
" Subotica" team
 
 
Sun 17:56
  
 
38
Serbia
" Becej" team
 
Serbia
"Mlade snaznije snage" team
 
 
Sun 17:43
  
 
39
Serbia
"Zoro derani" team
 
Serbia
"OldBrick" team
 
 
Sun 17:43
  
 
40
" Pola tone" team
 
Serbia
" Kumovi" team
 
 
Sun 18:32
  
 
41
Serbia
" Subotica" team
 
Serbia
" Becej" team
 
 
Sun 18:24
  
 
42
Serbia
"Zoro derani" team
 
Serbia
" Kumovi" team
 
 
Sun 19:28
  
 
43
Serbia
" SUBOTICA" team
 
Serbia
"ELBRACO" team
 
 
Gubitnici kvalifikacije
Gubitnici runda 2
Gubitnici runda 1
Runda 1
Pobednici runda 1
Pobednici kvalifikacija
Quarter final
Polu finale
Final